Vpis v 1. letnik

V šolskem letu 2017/2018 smo razpisali 120 mest za vpis v 1. letnik gimnazijskega programa in 30 mest za maturitetni tečaj.

Prijavnico za vpis v 1. letnik gimnazije je potrebno oddati najkasneje do 4. aprila 2017. Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje do 7. aprila 2017 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis.

Število prostih mest bomo sproti objavljali tudi na naši spletni strani šole. V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko svojo prijavo prenesli do 25. aprila 2017. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis ne bo končan, to je do 30. junija 2017.

Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v program maturitetnega tečaja (MŠŠ-PVMT/08), ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport ali na naših spletni strani. Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico, ki jo posreduje šoli do 5. septembra 2017.

Pomembni datumi vpisnega postopka

 • do 4. 4. 2017
  Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2017/2018
 • 7. 4. 2017
  Javna objava številčnega stanja prijav za vpis na MIZŠ
 • 7. – 25. 4. 2017
  Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ.
 • do 25. 4. 2017
  Morebitni prenosi prijav za vpis
 • do 6. 6. 2017
  Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov na Gimnazijo Moste o omejitvah vpisa
 • od 19. do 22. 6. 2017
  Vpis učencev na srednje šole, ki niso omejile vpisa oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • 22. 6. 2017
  Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka
 • 30. 6. 2017
  Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka in vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • 5. 7. 2017
  Objava prostih mest za vpis na MIZŠ

Več informacij

Dodatna pojasnila o vpisu v 1. letnik dobite pri šolski svetovalni delavki Tanji Ivančič. Pri njej se lahko dogovorite tudi za obisk in predstavitev šole.

01/547 41 08
tanja.ivancic@gmoste.si

Uradne ure so vsak dan od 11.00 do 13.00 ure, po predhodnem dogovoru pa tudi izven tega termina.